McKinsey & Company

McKinsey & Company er et globalt selskap som arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter; store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og offentlig sektor. Vår virksomhet preges til enhver tid av det som skjer i næringslivet

Vi er et kunnskapsforetak. Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av menneskene som arbeider hos oss. Derfor er et av våre viktigste mål å tiltrekke oss, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Vi stiller høye krav, men tilbyr samtidig personlig utvikling, påvirkning der det skjer og nærmest ubegrensede muligheter.
McKinsey Quarterly, September 2014

Management intuition for the next
50 years

The collision of technological disruption, rapid emerging-markets growth, and widespread aging is upending long-held assumptions that underpin strategy setting, decision making, and management.
 
For prosjekthenvendelser eller generell informasjon - send
oss en e-post på
kontakt@mckinsey.com