McKinsey & Company

McKinsey & Company er et globalt selskap som arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter; store og veletablerte selskaper, vekstselskaper og offentlig sektor. Vår virksomhet preges til enhver tid av det som skjer i næringslivet

Vi er et kunnskapsforetak. Kvaliteten på vårt arbeid er helt avhengig av menneskene som arbeider hos oss. Derfor er et av våre viktigste mål å tiltrekke oss, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Vi stiller høye krav, men tilbyr samtidig personlig utvikling, påvirkning der det skjer og nærmest ubegrensede muligheter.

McKinsey Quarterly
July 2015

How to separate learning myths from reality

Misconceptions about the brain are embedded in corporate training
programs and could be sabotaging
their effectiveness. Companies should reevaluate them in light of the latest scientific insights.

 
For prosjekthenvendelser eller generell informasjon - send
oss en e-post på
kontakt@mckinsey.com